Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 15. oktober 2019 kl. 08:00-10:00. Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet. Navnetjenesten påvirkes ikke.
Publisert: 8. oktober 2019
Sist oppdatert: 24. august 2020