Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 31. mai 2022
kl. 08:00 - 10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

Publisert: 25. mai 2022