Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 6. juni 2023 kl. 09:00 - 11:00

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

Publisert: 25. mai 2023
Sist oppdatert: 14. juni 2023