Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 13. februar 2024 kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

Publisert: 6. februar 2024