Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 10. desember 2019 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP), PID-automaten, egenerklæringsautomaten og registrarwebben, vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 3. desember 2019
Sist oppdatert: 21. august 2020