Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 12. oktober 2021 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 5. oktober 2021