NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Phone +47 73 55 73 55

Below is a list of test persons who can be used in our test systems. All national identity numbers are fictitious, but will be accepted. 

The name to be used in the personal contact created via EPP is the person’s full name (first and last name). 

First nameLast namePerson statusBirth number
AKTIVÆRFUGLresident12846199290
OVERFØLSOMSTASJONresident02917498485
KONTANTKONGEresident14817298010
SUBJEKTIVBOMresident21888899518
VÅRLIGPLOMMEresident30861199475
INITIATIVRIKPERSEPSJONresident16906597792
KVARTJUICEresident14877398243
TURKISNAKKEresident12921799738
OPPLYSTKJEDEKOLLISJONresident30882749718
MODERATMÅNERAKETTresident16916697884
ULTRAFIOLETTKRONEresident01920798159
HYPPIGFLØYresident14896697898
SPONTANFILresident08885299459
TRADISJONSBUNDENresident08901599921
NYSGJERRIGSEPTEMBERresident05850949362
LANGBUSSJÅFØRresident16851748494
UPERSONLIGHALEdead26828874208
OPPGITTLAMAresident08875798902
VELKOMMENFASTMERKEresident05854798806
SPENNENDEFORDYPNINGresident20830349090
FORSTANDIGNITROGENresident10917799739
RURETNINGSLINJEresident06895298415
USELVISKASPARGESresident29834499140
STORARTETEKSPLOSJONresident14839098600
KOMFORTABELÅRSTIDresident05838599348
GRATISPOLITIBILresident24813149695
STADIGFANEresident03859598756
MÅTEHOLDENIDYLLresident05831899737
UVANLIGLOGARITMEresident06878899219
MOMENTANMARMORresident11868998441
SNARDYNEresident13887399926
MATEMATISKFAKIRresident09888398942
KOMPETENTOVERSKRIFTresident06837199970
KJENTPAPPAresident24907998580
SUNNDYNEresident26901748534
UTYDELIGTUSJresident05840899960
GJENSIDIGFISKresident13812849179
SUBJEKTIVMANDAGresident16911847942
KLAMPAUSEFISKdead13917974866
JORDNÆRFOXTROTresident13920099631
DISTINGVERTSOLSIKKEresident08844099267
DISTINGVERTLEGGresident04814397616
TRISTKOMPETANSEresident23823549458
AKSELERERENDENETTLESERdead07909474722
VÅRLIGANDREFIOLINresident04813649980
MISFORNØYDPUSresident21888198617
OBSERVANTDAGSMARSJresident25928399306
HELLIGBOKHANDELresident27897596909
HUMANLAMPETTresident02921748445
INITIATIVRIKFRIHETresident07870697966
AKTIVHANDELSFLÅTEresident31904598243
KVADRATISKFLODresident10820849014
POSITIVHYMNEresident21878298990
INTRIKATHELGENresident19878499142
UPERSONLIGTREFFresident26850998220
PASSIVDIVAresident06849498329
DRIFTIGTRAKTKANTARELLdead09853949040
EVENTYRLIGMALSTRØMresident14880748891
DYPSINDIGKRYPDYRresident07907098235
PARODISKMATTEresident03866599555
AVANSERTDROTTresident10816898566
MORSKLAGIDRETTresident08847999390
KONSEKVENTVARDEresident17908398882
UNGTDUNKJEVLEresident22897498751
PROAKTIVMENYresident25872249667
OBSERVANTMARKresident16867798467
NØDVENDIGAMBASSADESEKRETÆRresident07858197583
SPRUDLENDEAPPELSINresident06846898156
ØDEBUSSdead08922049840
LOJALJAKresident01883848485
UTTRYKKSFULLHARPEresident22819397892
FORSKJELLIGOLIVENOLJEresident04814497041
TILFELDIGGAUPEresident02917599109
INTRIKATFYRSTIKKresident28845699838
TRYGGMANDOLINresident09880798305
ÆRLIGKONTRADIKSJONresident02824895530
HYGGELIGDYKKERresident30861699621
POMPØSFLYGEFISKresident08823447893
FORSTÅELSESFULLRESERVEresident22844899908
TALEFØRPYRAMIDEresident01828797847
SPEDGASSPEDALresident30924898247
TRISTSANDDYNEdead30879097963
SELVTILFREDSMATTEresident29880499783
KULGARASJEdead19920748875
SUBTILSAMBOERdead29840949603
LOJALDAGKREMresident17835198030
USENSUELLBRYresident16819098275
LIVLIGARTISJOKKdead12927474822
MASSEKULEPENNresident05895199097
LATTIRSDAGresident27849098417
HURTIGKUPÉresident14862148852
MARITIMOVERSTYRINGresident27872749034
VERTIKALGJENBRUKSSTASJONresident13876299997
HYPPIGMASKINresident24879598474
ORIGINALJUVELresident13846197642
KUNSTIGROBÅTresident20847699125
TEORETISKFOBIresident31859796721
KULTURELLKRAGEresident11928699503
UTØRSTHOBBYdead03892649277
Published: 23 June 2020
Updated: 26 April 2022