NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Her er en liste med testpersoner som kan brukes i testsystemer. Alle fødselsnummer er fiktive, men blir akseptert.

Navnet som skal brukes i personkontakten som opprettes via EPP er hele navnet (for- og etternavn).

FornavnEtternavnPersonstatusFødselsnummer
AKTIVÆRFUGLbosatt12846199290
OVERFØLSOMSTASJONbosatt02917498485
KONTANTKONGEbosatt14817298010
SUBJEKTIVBOMbosatt21888899518
VÅRLIGPLOMMEbosatt30861199475
INITIATIVRIKPERSEPSJONbosatt16906597792
KVARTJUICEbosatt14877398243
TURKISNAKKEbosatt12921799738
OPPLYSTKJEDEKOLLISJONbosatt30882749718
MODERATMÅNERAKETTbosatt16916697884
ULTRAFIOLETTKRONEbosatt01920798159
HYPPIGFLØYbosatt14896697898
SPONTANFILbosatt08885299459
TRADISJONSBUNDENbosatt08901599921
NYSGJERRIGSEPTEMBERbosatt05850949362
LANGBUSSJÅFØRbosatt16851748494
UPERSONLIGHALEdød26828874208
OPPGITTLAMAbosatt08875798902
VELKOMMENFASTMERKEbosatt05854798806
SPENNENDEFORDYPNINGbosatt20830349090
FORSTANDIGNITROGENbosatt10917799739
RURETNINGSLINJEbosatt06895298415
USELVISKASPARGESbosatt29834499140
STORARTETEKSPLOSJONbosatt14839098600
KOMFORTABELÅRSTIDbosatt05838599348
GRATISPOLITIBILbosatt24813149695
STADIGFANEbosatt03859598756
MÅTEHOLDENIDYLLbosatt05831899737
UVANLIGLOGARITMEbosatt06878899219
MOMENTANMARMORbosatt11868998441
SNARDYNEbosatt13887399926
MATEMATISKFAKIRbosatt09888398942
KOMPETENTOVERSKRIFTbosatt06837199970
KJENTPAPPAbosatt24907998580
SUNNDYNEbosatt26901748534
UTYDELIGTUSJbosatt05840899960
GJENSIDIGFISKbosatt13812849179
SUBJEKTIVMANDAGbosatt16911847942
KLAMPAUSEFISKdød13917974866
JORDNÆRFOXTROTbosatt13920099631
DISTINGVERTSOLSIKKEbosatt08844099267
DISTINGVERTLEGGbosatt04814397616
TRISTKOMPETANSEbosatt23823549458
AKSELERERENDENETTLESERdød07909474722
VÅRLIGANDREFIOLINbosatt04813649980
MISFORNØYDPUSbosatt21888198617
OBSERVANTDAGSMARSJbosatt25928399306
HELLIGBOKHANDELbosatt27897596909
HUMANLAMPETTbosatt02921748445
INITIATIVRIKFRIHETbosatt07870697966
AKTIVHANDELSFLÅTEbosatt31904598243
KVADRATISKFLODbosatt10820849014
POSITIVHYMNEbosatt21878298990
INTRIKATHELGENbosatt19878499142
UPERSONLIGTREFFbosatt26850998220
PASSIVDIVAbosatt06849498329
DRIFTIGTRAKTKANTARELLdød09853949040
EVENTYRLIGMALSTRØMbosatt14880748891
DYPSINDIGKRYPDYRbosatt07907098235
PARODISKMATTEbosatt03866599555
AVANSERTDROTTbosatt10816898566
MORSKLAGIDRETTbosatt08847999390
KONSEKVENTVARDEbosatt17908398882
UNGTDUNKJEVLEbosatt22897498751
PROAKTIVMENYbosatt25872249667
OBSERVANTMARKbosatt16867798467
NØDVENDIGAMBASSADESEKRETÆRbosatt07858197583
SPRUDLENDEAPPELSINbosatt06846898156
ØDEBUSSdød08922049840
LOJALJAKbosatt01883848485
UTTRYKKSFULLHARPEbosatt22819397892
FORSKJELLIGOLIVENOLJEbosatt04814497041
TILFELDIGGAUPEbosatt02917599109
INTRIKATFYRSTIKKbosatt28845699838
TRYGGMANDOLINbosatt09880798305
ÆRLIGKONTRADIKSJONbosatt02824895530
HYGGELIGDYKKERbosatt30861699621
POMPØSFLYGEFISKbosatt08823447893
FORSTÅELSESFULLRESERVEbosatt22844899908
TALEFØRPYRAMIDEbosatt01828797847
SPEDGASSPEDALbosatt30924898247
TRISTSANDDYNEdød30879097963
SELVTILFREDSMATTEbosatt29880499783
KULGARASJEdød19920748875
SUBTILSAMBOERdød29840949603
LOJALDAGKREMbosatt17835198030
USENSUELLBRYbosatt16819098275
LIVLIGARTISJOKKdød12927474822
MASSEKULEPENNbosatt05895199097
LATTIRSDAGbosatt27849098417
HURTIGKUPÉbosatt14862148852
MARITIMOVERSTYRINGbosatt27872749034
VERTIKALGJENBRUKSSTASJONbosatt13876299997
HYPPIGMASKINbosatt24879598474
ORIGINALJUVELbosatt13846197642
KUNSTIGROBÅTbosatt20847699125
TEORETISKFOBIbosatt31859796721
KULTURELLKRAGEbosatt11928699503
UTØRSTHOBBYdød03892649277
Publisert: 23. juni 2020
Sist oppdatert: 26. april 2022