NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

juli, 2024

Om varsling i kalenderen

Arbeid som kan medføre driftsforstyrrelser for registrytjenestene til registrarer og publikum vil bli varslet i kalenderen. Innslagene vil ha kategorien 'REGISTRYOPS'.

I tillegg vil vi merke antatt alvorlighetsgrad ved hjelp av tagger på innslagene:

 • regops_risk: Arbeidet som skal utføres berører i utgangspunktet ikke produksjonstjenestene. Men det at det arbeides på komponenter som også inngår i produksjonsløsningen gjør at menneskelige feil, programvarefeil eller maskinvarefeil som måtte oppstå
  som følge av aktiviteten kan påvirke produksjonstjenestene.
 • regops_irregularities: Kortvarige utfall (noen få sekunder), inkludert avbrudd på eksisterende forbindelser, må påregnes. Dette kan skyldes restart av tjenester, programvareoppgraderinger osv. Tjenestene vil i all hovedsak være tilgjengelige.
 • regops_short_downtime: Noen eller alle tjenester vil være utilgjengelig i korte perioder (typisk noen minutter). Det kan f.eks. være snakk om reboot av sentrale maskiner eller nettutstyr.
 • regops_long_downtime: Noen eller alle tjenester vil være utilgjengelige i en lengre periode. Denne taggen skal dekke f.eks. produksjonsflytting, loddtrekning med stengt mottak, større databaseendringer eller datakonverteringer ifbm. innføring av ny
  funksjonalitet.

Bakgrunn

Norid må fra tid til annen gjøre nødvendig systemarbeid på registreringssystemet. Disse arbeidene kan i noen tilfeller medføre brudd eller nedetid på registreringstjenestene Norid leverer. Norid ønsker, så langt det lar seg gjøre, å varsle registrarene
på forhånd om slike driftsforstyrrelser, slik at registrarene kan tilpasse sine egne aktiviteter. Norid bruker kalenderen på denne siden til å varsle registrarene om planlagt arbeid som vil kunne påvirke våre tjenester til registrarene eller publikum.

Arbeidskategorier

Sikkerhetskritiske endringer

Dette er endringer som skyldes at vi har blitt oppmerksomme på feil i programvare eller konfigurasjon i Norids systemer, og der feilene har potensiale til at systemene eller data i disse kan bli kompromittert eller ødelagt. Endringer for å korrigere slike
feil vil bli utført så snart som overhodet mulig. Der det er formålstjenelig og mulig vil vi forsøke å varsle registrarene, men vi kan ikke garantere at dette vil bli gjort før arbeidet utføres. Disse endringene, med tilhørende nedetid og tjenesteavbrudd,
kan bli utført når som helst på døgnet.

Ordinært vedlikehold

Norid må fra tid til annen oppgradere infrastruktur og programvare som brukes i våre systemer.

 • Oppgraderinger og feilrettinger av basis-OS og installert programvare.
 • Oppgraderinger og feilrettinger av registreringssystemprogramvaren.
 • Oppgraderinger og feilrettinger på infrastruktur.

Arbeidet vil normalt utføres i Norids ordinære vedlikeholdsvindu. Dette er tirsdager kl 0800-1000. Endringer der vi kun forventer sekunder eller få minutters nedetid vil utføres i denne perioden, og vil ikke bli varslet separat. Dersom endringene vil
innebære merkbar nedetid ut over dette vil Norid normalt varsle registrarene om dette en uke i forveien.

Ny eller endret funksjonalitet

Innføring av ny funksjonalitet eller nye tjenester har normalt et eget varslingsløp uavhengig fra akkurat innføringstidspunktet. Dersom innføringen av funksjonaliteten ikke krever lang nedetid vil vi gjennomføre dette som en del av ordinært vedlikehold.
For større endringer som krever lang nedetid for alle eller noen av tjenestene vil vi forsøke å legge dette utenom normal arbeidstid. Og vi vil varsle registrarene god tid i forveien.

Flytting av produksjon

Registreringssystem kan flyttes mellom Norids produksjonsmiljøer i Oslo og Trondheim. Vi vil rutinemessig utføre slike flyttinger noen ganger i året, for å forsikre oss om at rutiner og utstyr fungerer slik de skal. Dette er en operasjon som medfører
lengre nedetid for mange av tjenestene. Vi vil normalt utføre disse operasjonene utenfor normal arbeidstid, og vi vil varsle registrarene god tid i forveien. Ordinært arbeidsvindu for disse endringene er tirsdager kl 1600-2000. Tjenestene må påregnes
å være utilgjengelige i dette vinduet, selv om nedetiden for enkelttjenester normalt vil være kortere.

Publisert: 7. november 2017
Sist oppdatert: 17. oktober 2023