NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Resultatet av loddtrekningen er klart

Loddtrekningen på domenenavnene ans.no, da.no og domenenavnene «ans» og «da» under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid, er avsluttet, og resultatet er nå klart.

Systemvedlikehold 2024-06-18

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 18. juni 2024 kl. 09:00 - 11:00 CEST.

Systemvedlikehold 2024-02-13

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 13. februar 2024 kl. 09:00 - 11:00.

Hopp til år