NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Abonnenten skal akseptere abonnementsvilkårene før forhandleren kan registrere domenenavnet. Dette skjer ved at abonnenten avgir en egenerklæring i et fast format. Egenerklæringen er regulert gjennom domeneforskriften og har en viktig juridisk funksjon som en del av kontrakten mellom domeneabonnenten og Norid.

Egenerklæringen avklarer ansvarsforholdet mellom abonnenten, Norid og forhandleren. Fra 2001 har tildelingsreglene vært slik at det er en risiko for at en abonnent bevisst eller ubevisst registrerer domenenavn som hen ikke har rett til. Dermed er det viktig for oss å forsikre oss om at hen ikke i ettertid kan hevde at hen ikke var kjent med forutsetningene for registreringen. I tillegg er det viktig at abonnenten blir informert om at hen selv har ansvar for å avklare rettighetsforhold i forkant. Ved å kreve en egenerklæring før domenenavnet registreres, har vi både klargjort abonnentens ansvar og fått en bekreftelser på at hen er klar over eget ansvar.

Spørsmålet om hva som er vedtatt, forstått og akseptert når det er inngått en standardavtale, er kjent fra flere rettsområder. Mens regelverket for .no utgjør den fullstendige kontrakten mellom Norid og abonnenten, dokumenterer egenerklæringen at abonnenten ikke bare har lest regelverket, men at hen også som en forutsetning for avtalen har akseptert hva Norid gjør og ikke gjør, og hva Norid ikke har ansvar for.

I tillegg til at egenerklæringen klargjør forholdet mellom Norid og abonnenten, er ansvarliggjøring av abonnenten en fordel for en tredjepart som har rettigheter til et navn eller begrep. Når abonnenten har et bevisst forhold til eget ansvar, blir det færre tilfeller av ubevisste overtramp som en tredjepart må følge opp. For forhandleren er det dessuten viktig at abonnenten har signert på at hen har fått den informasjonen hen skal ha, og at hen vil rette seg etter en eventuell avgjørelse i Domeneklagenemnda.

Egenerklæringen vurderes som viktig også fra myndighetenes side. Da domeneforskriften ble vedtatt i 2003, ble det samtidig vedtatt at det skal finnes en egenerklæring for alle domenenavn som registreres under .no.

Publisert: 19. mai 2020
Sist oppdatert: 25. august 2020