NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norid følger et prinsipp om å utføre kjerneoppgavene selv, mens oppgaver som ikke må utføres sentralt, settes ut til konkurranse blant domeneforhandlere. Forhandlerne er bindeledd mellom Norid og domeneabonnentene og har dermed en sentral rolle i den norske registreringsordningen.

Domeneforskriften sikrer at synspunkter fra brukerrepresentanter og myndigheter legges til grunn ved utforming av regelverk for norske domenenavn slik at dette til enhver tid reflekterer samfunnets behov. Regelverket binder både Norid og forhandlerne som en del av registreringsordningen.

nrd_ill_forhandlerolle-no Created with Sketch.

Som registerenhet har Norid et ansvar for å utforme ordningen slik at at domeneregistrering skjer på en hensiktsmessig måte i henhold til regelverket og innenfor de rammene reguleringsmyndigheten setter. Dette innebærer blant annet å definere grensen mellom hvilke oppgaver som skal være sentralisert hos Norid og hvilke oppgaver som skal overlates til forhandlerne.

Det er avgjørende at Norid og forhandlerne har et godt og profesjonelt samarbeid. Forhandleravtalen setter krav om at forhandlerne har nødvendig teknisk og administrativ kompetanse. Ut over de grunnleggende oppgavene som alle skal kunne utføre, kan den enkelte forhandler tilby ulike tilleggstjenester og ulikt nivå på tjenestene. Utvikling av systemer for innsending av transaksjoner mot Norids registreringssystem, fakturering til abonnenter og kundestøtte er blant de områdene forhandlerne konkurrerer på. Norids rutiner og systemer er lagt på et basisnivå for å ikke gi fortrinn til enkelte forhandleres forretningsmodeller eller tekniske løsninger.

Balansepunktet mellom Norids og forhandlernes oppgaver har flyttet seg over tid ettersom bransjen har utviklet seg og vært i stand til å påta seg mer ansvar. Fakturering av abonnementsavgiften er et eksempel på en oppgave som har blitt flyttet fra Norid til forhandlerne.

Avtaleforhold

nrd_ill_avtaleforhold-no Created with Sketch.

I tillegg til å være mellomleddet mellom Norid og abonnenten, leverer forhandleren ofte egne tjenester til abonnenten. Følgende avtaleforhold finnes mellom de tre aktørene:

  • Forholdet mellom Norid og forhandlerne reguleres av forhandleravtalen og regelverket for .no.
  • Forholdet mellom Norid og abonnentene reguleres av regelverket for .no og en egenerklæring, som er abonnentens aksept av abonnementsvilkårene. Egenerklæringen avgrenser ansvaret mellom abonnenten og registreringsordningen. Mer om bakgrunnen for egenerklæringen.
  • Forholdet mellom forhandlerne og abonnentene reguleres ofte av forhandlerens egen kundeavtale, der Norid ikke er part.
Publisert: 24. april 2020
Sist oppdatert: 26. oktober 2021