NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser alle ikke standardiserte EPP-feilmeldinger som kan komme fra registreringssystemet.

EPP-protokollen bruker et sett av resultatkoder som er standardiserte i RFC5930. I Norids EPP-system har vi definert noen utvidelser til et EPP-resultat, og som brukes til å beskrive flere detaljer om årsaken til en gitt feilsituasjon. De utvidede feilkodene er listet i denne tekstfilen som er i yaml-format og UTF-8: errors.yaml

Hver feilsituasjon er beskrevet med følgende felt:

  • code: feilkode
  • description: beskrivelse av feilen (engelsk)
  • hide: feilmeldingen vises ikke i EPP-snittet hvis hide er på
  • mas_ign: systemintern
  • severity: alvorlighetsgrad (tall)
  • text: supplerende beskrivelse (engelsk)
  • text_no: supplerende beskrivelse (norsk)
Publisert: 23. april 2020
Sist oppdatert: 15. februar 2021