Norid oppdaterer programvaren for forhandlerweben tirsdag 14/9-2021, i tidsrommet 08:00 til 10:00.

Forhandlerweben vil være nede noen minutter i løpet av oppdateringen.

Det kommer ut noen små endringer som vil være synlige for forhandlerene, disse er:

  • I Summary-fanen: I øverste 'Status data'-blokk kommer det inn en ny informasjonsrad som viser antall og prosentdel signerte domener.
  • I Daily-fanen: Domenelista har fått noe endret innhold. Ny informasjon i header om antall signerte domener er lagt til. Informasjon i header om egenerklæringer på papir er fjernet. I tillegg er kolonnen authInfo fjernet, da den ikke viser noe nyttig informasjon lenger, siden alle delegeringer skal ha authInfo satt. Forhandlere som har et script som prosesserer domenelista må muligens justere litt på programmet.

Publisert: 7. september 2021