Til nå har KS hatt ansvaret for å drive herad.no og kommune.no, der rundt 500 domenenavn knyttet til kommuner og fylkeskommuner er registrert. Fra 23. mai vil Norid overta dette ansvaret etter avtale med KS.

Tirsdag 23. mai vil kommunenes domenenavn og de opplysningene KS har om det enkelte domeneabonnement bli overført til Norids domeneregister. I første omgang vil rådmannen bli registrert som juridisk ansvarlig for abonnementet. Fornyingsdato for abonnementet
blir satt til 22. mai 2018.

Når Norid overtar vil alle domeneabonnementer under herad.no og kommune.no bli underlagt regelverket for norske domenenavn. Det innebærer blant annet at hvert domenenavn
må knyttes til en registrar på vanlig måte, og at kommunen må akseptere de betingelsene som er satt i regelverket.

De formelle endringene i regelverket ser du her.

Oppfølging etter 23. mai

Registrarer som allerede er ansvarlige for drift av domenenavn for enkeltkommuner, bes om å kontakte sine kunder og innhente egenerklæring for kommunens domener, samt kontrollere at opplysningene som er registrert om domenene er korrekte. Registrarene
overtar deretter domenene fra REG999998-NORID, legger inn egenerklæringsdata og korrigerer kontaktinformasjon dersom det er behov for det.

Det drives mange svært viktige tjenester på domenene under herad.no og kommune.no, og Norid vil se svært alvorlig på at registrarer overtar registraransvar for slike domener uten at det er avklart med kommunen.

28. august 2017 vil Norid kontakte alle kommuner som har domener som ennå ikke er tilknyttet en registrar og be dem om å finne en.

Publisert: 15. mai 2017
Sist oppdatert: 17. mars 2021