Som forhandler er det viktig at du holder kontaktinformasjonen som er registrert på forhandlerweben oppdatert. Du vil nå framover bli spurt om å bekrefte registrert kontaktinformasjon med jevne mellomrom.

Dette gjøres ved at det dukker opp en dialogboks etter innlogging hvor registrert kontaktinformasjon for forhandlerorganisasjonen, primærkontakten og e-postlisten må bekreftes.

Dialogboksen vil kun dukke opp for brukere med administrasjonsrettigheter, og kontaktinformasjonen må bekreftes én gang i halvåret.

Bekreftelse av kontaktinformasjon settes i drift tirsdag 5. desember 2023. Alle forhandlere må bekrefte kontaktinformasjon første gang de logger inn etter denne datoen.

Oppdatert kontaktinformasjon er nødvendig for å overholde kravene i forhandleravtalen.

Ta kontakt på info@norid.no hvis du opplever problemer med innlogging eller bekreftelse av kontaktinformasjonen.

Publisert: 23. november 2023