Tvungen datakonvertering i registreringsystemet og innføring av ny datamodell

(Merk at konverteringen er flyttet fra 21. april til 5. mai grunnet omfattende nettverksarbeid fra en av våre underleverandørerer.)

I henhold til tidsplanen for ny datamodell vil Norid utføre tvungen datakonvertering lørdag 5. mai 2018. Arbeidet starter kl. 09:00 og vil vare
anslagsvis 5-15 timer, avhengig av hvor mye data som gjenstår å konvertere etter at registrarene selv har gjort sin del av konverteringen.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten) og registrarweben vil være utilgjengelige i perioden. De resterende tjenester berøres ikke.

Registrarer oppfordres til å bidra med konvertering av egne data

I henhold til tidsplanen for ny datamodell står systemet i en datakonverteringsmodus i en periode fram til 4. mai, hvor registrarene har anledning
til å konvertere egne data. 

Tiden for å utføre gjenstående konvertering 5. mai vil bli kraftig redusert dersom registrarene har utført mest mulig konvertering av egne data på forhånd. Det er per i dag få registrarer som har gjort dette, og vi oppfordrer hermed registrarene til å
utføre mest mulig konvertering av egne data i løpet av overgangsperioden.

Kun ny datamodell aksepteres etter konverteringen

Etter at konverteringen er fullført vil registreringssystemet kun akseptere EPP-transaksjoner som oppfyller ny datamodell. 

Mer informasjon om ny datamodell

Se prosjektsidene for ny datamodell for full informasjon.

Publisert: 6. april 2018
Sist oppdatert: 27. august 2020