I januar neste år vil Norid gjennomføre en DNSSEC algoritmerullering på sonene .no og .sj. Nøklene i disse sonene (KSK og ZSK) vil i løpet av rulleringen bli endret fra algoritme 8, RSASHA256, til algoritme 13, ECDSAP256SHA256.

Det er bare nøklene for våre egne sonedata, sammen med signaturene til disse, som blir endret på. DNS-dataene for de delegerte domenene blir ikke påvirket, og endringen vil derfor ikke få noen konsekvenser som domeneforhandlere trenger å forholde seg direkte til.

I perioden mens rulleringen pågår vil sonene ha doble sett av KSK- og ZSK-nøkler, og alle sonedataene vil være signert dobbelt opp både med gamle og nye nøkler. Dette medfører at mengden data i .no-sonen blir vesentlig større enn til vanlig. Resolvende navnetjenere vil i den forbindelse kunne bruke noe mer minne for å cache data fra spørringer mot .no. Vi forventer likevel ikke at mengden av dette vil utgjøre mye i den store sammenhengen.

Vi planlegger å starte rulleringen 5. januar. Rulleringen vil pågå i ca. 20 dager.

Publisert: 14. desember 2021
Sist oppdatert: 15. desember 2021