Skatteetaten har foretatt en ny vurdering av hvorvidt domenevirksomheten hos UNINETT Norid AS er merverdiavgiftspliktig. Konklusjonen er at vi blir pålagt å kreve inn merverdiavgift. Pålegget trer i kraft fra 1. juli 2017.

Pålegget innebærer at vi fra og med 1. juli 2017 vil fakturere merverdiavgift for nyregistreringer, fornyinger og overføringer til ny abonnent, og for andre avgifter som påløper i forbindelse med domenevirksomheten.

Antall nyregistreringer, fornyinger og overføringer registraren kan gjøre i løpet av en måned er beregnet ut fra registrerings- og årsavgift eksklusive mva. Det er dermed ikke behov for å øke depositumet hos oss på grunn av denne endringen.

Publisert: 24. april 2017