Takket være en kjempeinnsats fra registrarene, nådde Norge verdenstoppen med 54 prosent DNSSEC-sikrede domener få måneder etter lanseringen høsten 2014. Den høye signeringsgraden har vært en god motivasjon for internettleverandører til å skru på validering av domeneoppslag, og med en valideringsgrad på 75 prosent, er Norge nå i toppsjiktet internasjonalt også på dette området.

Til tross for gode tall, er det fortsatt potensial for økning. Flere registrarer kan øke signeringsgraden i sin portefølje, og flere registrarer kan ta skrittet å tilby DNSSEC til sine kunder. For å motivere til videre innsats på dette viktige området, tilbyr Norid igjen en rabatt på signerte domener. Rabatten blir på tre kroner per domene og vil bli avregnet 1. desember 2017.

Norid ser på DNSSEC som en viktig sikkerhetskomponent i domenenavnsystemet, og mener teknologien bør være en standardleveranse for norske domenenavn. Vi ønsker derfor å gjøre vårt for å holde interessen oppe for denne sikkerhetsmekanismen. Samtidig ønsker vi å anerkjenne den viktige rollen registrarene har når det gjelder bruken av DNSSEC, og forhåpentligvis motivere flere registrarer til å investere i nødvendig kompetanse for å ta teknologien i bruk.

Alle .no-domener som er registrert og sikret på telletidspunktet gir rabatt. Vi tilbakebetaler ikke beløp under 200 kroner. Hver registrar må altså ha minst 67 signerte domener for å oppnå rabatt.

Registrarer som ikke har brukt DNSSEC i særlig grad tidligere, anbefales å dele opp signeringen av domener over flere dager. Vi anbefaler også at dere signerer innenfor vanlig arbeidstid hos oss (hverdager kl. 08.00-16.00) slik at vi kan bistå hvis det skulle oppstå problemer.

Publisert: 2. oktober 2017