Norid planlegger å gjøre en del endringer i datamodellen for registreringssystemet. Planene har vært diskutert med registrarforeningen Dot-Enno og ble presentert på registrarseminaret 26. april.

Så langt har ingen hatt vesentlige innvendinger mot forslaget. Vi oppfordrer nå alle registrarer til å gå gjennom forslaget og melde inn eventuelle kommentarer snarest og senest 31. mai.

Endringene skyldes i hovedsak at vi ønsker å begrense mengden kontaktinformasjon som vi innhenter og som abonnenten må vedlikeholde. I tillegg gjør vi noen justeringer basert på erfaring fra praktisk drift med dagens modell.

De viktigste endringene er:

  • Juridisk kontakt fjernes for domener som er registrert av organisasjoner. I ny modell vil alle domener – både de som er registrert av privatpersoner og organisasjoner – ha ett enkelt objekt med kontaktinformasjon til abonnenten. På den måten blir det entydig hvilken kontaktinformasjon vi bruker når vi kontakter abonnenten.
  • Muligheten for koblinger mellom kontaktobjekter fjernes. Det betyr at vi ikke lenger åpner for at det registreres hvilken organisasjon en teknisk kontakt er knyttet til. De eneste organisasjonene som registreres i Norids database er dermed abonnenter eller registrarer.

Detaljer rundt endringene er beskrevet i presentasjonen fra Jarle Greipsland på registrarseminaret 26. april:

Videre prosess

De fleste endringene vil implementeres i den interne policy-koden som kjøres i forbindelse med EPP-transaksjoner. Det vil likevel bli noen endringer i bruken av EPP-grensesnittet. Vi kommer til å tilpasse den EPP-klienten som Norid tilbyr. Registrarer som har egne EPP-systemer må regne med å måtte gjøre noen tilpasninger i sin programvare.

Registreringssystemet med ny datamodell vil bli gjort tilgjengelig i testsystemet sent høsten 2017 slik at registrarene skal få tid til å utvikle og teste ut sine tilpasninger. Planlagt produksjonssetting er våren 2018.

Mer informasjon om forløpet og hvilke endringer som vil være nødvendige kommer etter hvert.

Publisert: 9. mai 2017
Sist oppdatert: 26. august 2020