Domenesøkere finner en forhandleroversikt på Norid-weben over alle firma som har inngått en registraravtale med oss. For å gjøre det lettere å finne en registrar som passer, endrer vi nå visningen slik at oversikten bare viser de registrarene som ønsker å ta imot nye kunder.

Dette innebærer at registrarer som bare tilbyr sine tjenester internt eller til spesifikke kundegrupper eller av andre grunner ikke ønsker å bli kontaktet av nye kunder, ikke vil bli publisert i den vanlige oversikten. Det vil imidlertid fortsatt være mulig å finne alle med registraravtale.

Hvordan bli publisert i forhandleroversikten

Hvis du ønsker å være representert i oversikten over registrarer som tar imot nye kunder, må du logge inn på registrarweben og aktivt velge dette. Dette gjør du under fanen ‘Admin' -> 'Public Data’. Det er en forutsetning at du legger inn en lenke til en nettside hos deg hvor kundene kan bestille .no-domener. Frist for å registrere seg for visning i forhandleroversikten: 4. desember. Etter 4. desember vil registrarer som ikke aktivt har valgt å bli vist i oversikten, ikke lenger være synlige i den oversikten som er beregnet på domenesøkere. Det er selvsagt mulig å velge å vises i oversikten når som helst senere. Framgangsmåten er som beskrevet over.

Hvordan endre kontaktinformasjonen som publiseres

Kontaktinformasjonen kan endres under fanen ‘Admin' -> 'Public Data’ på registrarweben. Vi håper dette vil føre til at det blir enklere for domenesøkere å finne en registrar som passer.
Publisert: 11. september 2018
Sist oppdatert: 17. februar 2021