Alle forhandlere som har hatt transaksjoner i november skal nå ha fått tilsendt faktura.

Fakturaen er sendt per EHF til de som er registrert som EHF mottakere. For alle andre er fakturaen sendt per e-post. Betalingsfristen er 14 dager (forfallsdato er angitt på fakturaen).

Liste over hvilke domenenavn fakturaen gjelder finnes som vanlig på forhandlerweben. Der er det også mulig å laste ned en PDF-kopi av fakturaen.

Dersom du ikke har mottatt faktura, ta kontakt med oss på info@norid.no.

Mer informasjon om ny faktureringsrutine.

Publisert: 8. desember 2021