Norid har nå gått over til etterskuddsfakturering. Dette betyr at ordningen med forskuddsinnbetalinger er avviklet, og du skal ikke lenger betale penger på saldo.

Siste kontantfaktura blir sendt ut i dag, 1. november 2021. Denne viser hvor mye som er trukket fra saldo for nye og forlengede abonnementer i oktober.

Avgiftsbelagte transaksjoner (nye abonnementer og abonnementer som forlenges), vil nå bli fakturert etterskuddsvis første arbeidsdag i hver måned. Første etterskuddsfaktura vil bli sendt ut 1. desember 2021. Denne fakturaen vil gjelde transaksjoner i november.

Tidligere varsel om ny faktureringsrutine

Mer om betaling for domeneabonnementer

Utbetaling av restsaldo

I løpet av november vil du få tilbakebetalt det som gjenstår på din saldo. Beløpet vil bli utbetalt til det kontonummeret som er registrert på forhandlerweben under fanen Accounting.

Det er viktig at du fra nå ikke betaler mer til saldo.

Publisert: 1. november 2021