Flere registrarer opplevde i går kveld og i natt at saldoen deres feilaktig gikk i minus.

Feilen skyldes at importen av kontantfakturaene som ble sendt ut i går medførte at transaksjoner for desember ble trukket dobbelt.

Feilen er nå rettet opp slik at saldoen igjen er korrekt. Eventuelle fornyinger av domener som har feilet vil automatisk bli fornyet i natt. Søknader om domener som har blitt avslått må sendes inn på nytt.

Vi beklager det merarbeidet denne feilen har medført.

Publisert: 5. januar 2018