Norid ba i juni skattekontoret om en vurdering av om vi skal kreve inn norsk merverdiavgift (mva) når vi fakturerer utenlandske registrarer. Skattekontoret har nå svart at Norid ikke skal kreve inn mva på domeneabonnement solgt via slike registrarer.

Som meldt tidligere i år, har Skatteetaten konkludert med at Norid er merverdiavgiftspliktig og at vi dermed må kreve inn mva på salg av abonnement på norske domenenavn. Opprinnelig skulle startdato for innkrevingen være 1. juli, men skattekontoret utsatte dette til 1. september for å få tid til å behandle Norids spørsmål.

Skattekontorets konklusjon er at domeneabonnement anses som fjernleverbare tjenester, i form av elektroniske tjenester, herunder elektroniske kommunikasjonstjenester. Norid skal derfor ikke kreve mva for abonnement som selges via utenlandske registrarer.

Kjøpere av fjernleverbare tjenester som er næringsdrivende eller offentlig virksomhet plikter selv å beregne merverdiavgift, men utenlandske registrarer som selger til forbrukere bør se på skattekontorets VOES ordning. Utenlandske registrarer må selv kontakte skattekontoret dersom de er i tvil om hvordan de skal håndtere mva ved salg av .no-domener.

Publisert: 21. august 2017
Sist oppdatert: 25. august 2020