Fra og med november 2021 vil vi gå over til etterskuddsfakturering. Dette betyr at ordningen med forskuddsinnbetalinger utgår. Avgift for nye domeneabonnementer og abonnementer som forlenges, vil bli fakturert etterskuddsvis.

Etter overgangen vil fakturering skje etterskuddsvis første arbeidsdag i hver måned. Du faktureres da avgift for alle nye og forlengede domeneabonnementer i måneden som er gått.

Tidsplan for overgangen

Overgangen til etterskuddsfakturering vil skje 1. november 2021. Det betyr at den siste kontantfakturaen sendes ut 1. november 2021. Samme dato oppdateres registreringssystemet slik at transaksjoner som koster penger, ikke lenger trekkes fra saldo, men samles opp for utfakturering den første arbeidsdagen i påfølgende måned.

Første etterskuddsfaktura vil bli sendt ut 1. desember 2021. Denne fakturaen vil da bestå av abonnementsavgift for alle nye og forlengede abonnementer i november.

Samtidig som vi går over til etterskuddsfakturering, vil vi også bytte regnskapsleverandør. Det betyr at etter den siste kontantfakturaen er sendt ut 1. november 2021, vil alle fakturaer bli sendt ut fra et nytt regnskapssystem. Dette skal ikke ha noen konsekvenser for deg som mottaker av fakturaene, bortsett fra at den nye fakturaen kan se litt annerledes ut enn den du fikk tidligere.

Endringer i registreringssystemet

Overgangen til etterskuddsfakturering vil medføre noen endringer i våre systemer:

  • Responsmeldinger i EPP-kanalen og e-poster som gjelder saldo, blir uaktuelle og fjernes
  • Parametere og informasjon som gjelder forhåndsinnbetalinger og saldo, blir uaktuelle og fjernes fra forhandlerweben

Testsystemet vil bli oppdatert med endringene i god tid før produksjonssetting. Nærmere informasjon om når testsystemet blir oppdatert vil bli sendt ut så snart det er klart.

Utbetaling av resterende saldo

Etter at siste kontantfaktura er sendt ut, vil du få tilbakebetalt det som gjenstår på din saldo. Dette vil skje i løpet av november måned. Beløpet vil bli utbetalt til det kontonummeret som er registrert på forhandlerweben under fanen Accounting. Det kan være smart å sjekke at dette kontonummeret er korrekt.

Bakgrunn for endring av betalingsrutinen

Ordningen med forskuddsinnbetalinger har ført til utfordringer både hos forhandlerne og hos Norid. Blant annet har vi fått tilbakemeldinger om at det er vanskelig og tidkrevende å følge opp det regnskapsmessige. Den tette koblingen mellom registrering av innbetalinger og tilgang til å bestille og forlenge domeneabonnementer har gjort rutinen sårbar ved forsinkelser rundt registrering av innbetalinger i regnskapssystemet. Vi mener at en ordning med etterskuddsfakturering vil eliminere disse utfordringene.

Mer informasjon om betalingsfrister og oppfølging av ny faktureringsrutine vil bli sendt ut når overgangen nærmer seg.

Publisert: 13. september 2021