KS og Norid er enige om at Norid skal overta ansvaret for kategoridomenene kommune.no og herad.no. Skiftet blir trolig gjennomført i løpet av første halvår 2017.

De to kategoridomenene vil bli drevet innenfor samme ordning som resten av kategoridomenene som Norid forvalter. Tildelingsprinsippene som KS har satt blir videreført. Det innebærer at det bare er kommuner og fylkeskommuner som kan registrere domener her, og at de bare kan registrere navnet sitt.

Det kommer mer informasjon når dato for overtakelsen er bestemt.

Publisert: 16. desember 2016