I forbindelse med oppstart av ny betalingsmodell så har vi fått mange henvendelser på om depositumet kan overføres til den nye modellen og brukes som en forhåndsinnbetaling, i stedet for at det utbetales.

Vi har nå undersøkt dette med banken, og fått tilbakemelding på at dette er mulig såfremt registraren sender oss en e-post og ber om at depositumet overføres. Ved å overføre depositumet til den nye modellen aksepterer man samtidig de nye avtalevilkårene på samme måte som ved en innbetaling.

Det betyr at alle registrarer som ønsker å få depositumet i sin helhet overført til den nye betalingsmodellen kan sende en e-post til info@norid.no hvor de ber om dette. Registrarer som ønsker å få depositumet utbetalt, og som fortsatt ikke har gjort det, må sende oss kontonummer for tilbakebetaling.

Utbetaling av depositum vil som tidligere informert bli utført fra og med 1. november 2017.

Mer informasjon om betalingsmodellen

Publisert: 26. oktober 2017
Sist oppdatert: 26. august 2020