Som tidligere informert blir dagens betalingsmodell med depositum erstattet av en modell der hver enkelt registrar har sin egen konto som fylles opp etter behov. Den nye betalingsmodellen vil bli satt i drift 1. desember 2017, og det er nå mulig å betale inn på den nye kontoen slik at den er klar til oppstarten.

Overgangen til ny betalingsmodell betyr at fra og med 1. desember 2017 vil alle transaksjoner som krever betaling, bli trukket fra det forhåndsbetalte beløpet. Registrarer som ikke har betalt inn noe på kontoen sin innen denne datoen, vil ikke få utført transaksjoner som krever betaling (nyregistreringer, fornyinger og overføringer).

Hver enkelt registrar må selv vurdere hvor stort beløp de ønsker å forhåndsbetale utifra hvor stor aktivitet de har på registrering og fornying av domener. Beløpet på de månedlige fakturaene dere har mottatt fra Norid kan være en indikasjon på hvor mye dere kan forvente å benytte per måned.

Hvordan fylle opp kontoen

Innbetalinger på kontoen skjer ved bruk av et unikt KID-nummer som hver enkelt registrar får utdelt. KID-nummeret er nå publisert på innloggingsdelen av registrarweben under fanen 'Accounting'. Kontonummer er det samme som tidligere, 4200 49 88080.

Registrarer i utlandet som ikke kan gjøre innbetalinger med KID, MÅ huske å merke alle sine innbetalinger med KID-nummeret.

Alle innbetalinger utløser en betalingsbekreftelse som sendes per e-post til den som er registrert som fakturakontakt. Registrarer som i tillegg ønsker et bilag før de foretar en innbetaling, må sende en e-post til info@norid.no.

Det vil være mulig å se historikk over alle innbetalinger på registrarweben, i tillegg til at man til enhver tid kan se gjeldende saldo. Historikken vil være tilgjengelig fra og med i dag, mens saldoen vil bli endret fra depositum til innbetalinger som er gjort på kontoen ved overgang til ny modell 1. desember.

Depositum

Vi vil nå starte utbetaling av depositum til registrarer som har sendt oss kontonummer. For registrarer som har bedt om overføring av depositumet til den nye betalingsmodellen, vil depositumet være klart til bruk på kontoen ved oppstart den 1. desember.

Registrarer som enda ikke har gjort det, må sende en e-post til info@norid.no med beskjed om depositumet skal utbetales eller overføres.

Mer informasjon om betalingsmodellen

Publisert: 31. oktober 2017
Sist oppdatert: 26. august 2020