Det nærmer seg overgang til ny betalingsmodell der hver enkelt registrar har sin egen konto som fylles opp etter behov. Den nye modellen settes i drift 1. desember 2017.

Registrarer som ikke har forhåndsbetalt på kontoen sin innen denne datoen, vil ikke få utført transaksjoner som krever betaling (nyregistreringer, fornyinger og abonnentbytter).

Tidsplan for den 1. desember

Fra og med den 1. desember vil alle transaksjoner som krever betaling, bli trukket fra det forhåndsbetalte beløpet.

På morgenen den 1. desember vil vi foreta en utfakturering av alle transaksjoner som er foretatt i løpet av november måned. Denne fakturaen vil bli sendt ut på vanlig måte.

Klokken 11.00 vil registrarweben bli oppdatert med den nye saldoen som består av forhåndsinnbetalinger. Transaksjoner foretatt før klokken 11.00 vil bli trukket fra saldoen før den publiseres.

I forbindelse med omleggingen fra depositum til forhåndsbetalinger vil registreringssystemet være utilgjengelig i en kort periode, maks 15 minutter. Vi sender ut informasjon på e-postlisten for registrarer så snart systemet er oppe og kjører igjen.

Registrering av forhåndsinnbetalinger

Registrarer som har foretatt forhåndsinnbetalinger før 1. desember vil få oppdatert sin saldo ved omleggingen. Det samme gjelder registrarer som har bedt om å få overført depositumet sitt til den nye betalingsmodellen.

Vi anbefaler at alle registrarer logger seg inn på registrarweben etter omleggingen og sjekker at saldoen er korrekt.

Før 1. desember er det mulig å se at forhåndsbetaling er mottatt ved å sjekke betalingshistorikken som finnes på registrarweben under fanen ‘Daily’ og ‘Status files’.

Registrarer som fortsatt ikke har foretatt en forhåndsbetaling, må gjøre dette snarest for å fortsatt ha tilgang til å registrere og fornye domener etter 1. desember 2017.

Mer informasjon om betalingsmodellen

Publisert: 20. november 2017
Sist oppdatert: 26. august 2020