I dag lanserer vi en ny whois-tjeneste forbeholdt registrarene. Tjenesten vil gi registrarene samme tilgang til kundedata som i dag også etter at den allment tilgjengelige whois-tjenesten strammes inn som en følge av innføringen av nye personvernregler.

Etter 25. mai i år vil Norid endre den allment tilgjengelige whois-tjenesten på whois.norid.no og på port 43. Tjenesten blir svært begrenset, og vise vesentlig færre opplysninger både om juridiske personer (organisasjoner) og privatpersoner enn den gjør
i dag. Tjenesten endres også fra å være en tjeneste med søkemuligheter til å bli en ren oppslagstjeneste. Registrarene får derfor en egen lukket whois-tjeneste slik at de kan oppfylle sin rolle og betjene sine kunder på en god måte. Denne tjenesten
registrar-whois  gir registrarene tilgang til de samme opplysningene som de har i dag. 

Dagens registrar-whois på web fases ut i løpet av våren.

Hvordan virker registrar-whois?

Det er satt opp en egen whois-tjeneste samt en web-proxy på registrarwhois.norid.no. Det er ikke captcha på webtjenesten. Aksessen er IP-filtrert.

IP-filtrering

For å aksessere tjenesten må du logge inn på registarweben og  registrere IP-adresse i feltet Registrar web -> Admin -> Registry Access -> Registrarwhois IP-addresses. Legg merke til at det er separat konfigurasjon av disse IP-adressene,
du kan ikke registrere en hel IP-blokk. 

Ratebegrensning

  • Ratebegrensning for whois-tjenesten (port 43) er den samme som for den åpent tilgjengelige whois-tjenesten (whois.norid.no)
  • Ratebegrensningene kan bli endret på kort varsel dersom vi ser at det er nødvendig

Vilkår og retningslinjer for bruk av registrar-whois

  1. Registrar-whois er et arbeidsverktøy for registrarene og Norid. Registrarene får tilgang til kundedata ved oppslag. Det vises til den tekniske beskrivelsen av registrar-whois over. Den tekniske beskrivelsen gjelder som del av disse retningslinjene.
  2. Registrar-whois skal kun benyttes til kundebehandling som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med den som søker om domene eller den som er abonnent.
  3. Registrar-whois skal brukes til registrarens interne kundebehandling og til saksbehandling overfor og samhandling med Norid.
  4. Registrar-whois og opplysninger fra registrar-whois skal ikke publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten, herunder via automatiserte tjenester.

Brudd på disse retningslinjene vil ansees som vesentlig mislighold av registraravtalen, jf pkt 7, fjerde avsnitt og kan medføre oppsigelse av avtalen med umiddelbar virkning.

Publisert: 27. februar 2018
Sist oppdatert: 26. august 2020