OPPGRADERING AV NORIDS REGISTRERINGSSYSTEM

Status 2016-11-04 kl 23:45: Alle systemer er operative.

Norid skal gjøre en større oppgradering av registreringssystemet fredag 4. november 2016 i tidsrommet 16:00 - 23:00. I tillegg vil systemet i perioder kunne bli tatt ned uten ytterligere varsel i perioder lørdag 5. november og søndag 6. november.

Systemet vil være tilgjengelig som normalt senest mandag 7. november kl. 07:00.

Mesteparten av maskinvaren som systemet kjører på vil bli byttet ut med nyere komponenter, og systemet vil bli noe omstrukturert. Dette skal gi en forbedring av redundansen i registreringssystemet, og vil også medføre redusert behov for nedetid i forbindelse med senere systemoppgraderinger.

PÅVIRKEDE TJENESTER

Påvirkede tjenester er registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb og Whois/DAS.

Navnetjenesten for .no påvirkes ikke ut over at endringer i DNS kan ta noe lengre tid å få publisert i perioden hvor oppgraderingen pågår.

NYE IP-ADRESSER

Dagens system tilbyr tjenestene fra IP-adresseblokkene:

Primærsite: 128.39.62.64/27 og 2001:700:0:412f::/64
Backupsite: 158.38.8.64/27 og 2001:700:0:4531::/64

Etter oppgraderingen av registreringssystemet vil tjenestene tilbys fra IP-adresseblokkene:

Primærsite: 158.39.52.160-158.39.52.175 og 2001:700:4601:5::/64
Backupsite: 78.91.120.160-78.91.120.175 og 2001:700:4600:5::/64

VAKT OG BEREDSKAP

Ettersom dette er en større oppgradering enn normalt vil vi ha både døgnkontinuerlig vakt og beredskap i perioden fra fredag 04. november kl. 23:00 til onsdag 9. november kl. 16:00. Dersom dere oppdager feil eller unormal oppførsel på Norids registreringssystem i denne perioden, og som dere tror kan være relatert til oppgraderingen, kan dere ta kontakt med vakten direkte. Vi vil distribuere telefonnummeret til vakttelefonen samt en dedikert Slack-kanal i forkant av produksjonssettingen.

Vakttelefonnummeret vil være døgnbemannet, mens Slack-kanalen og Norids vanlige kundesentertjeneste vil være bemannet innenfor ordinær arbeidstid.

Dersom det ikke skjer noe uforutsett avsluttes vakt- og beredskapsordningen onsdag 9. november kl. 16:00. Etter dette rettes alle henvendelser til Norids kundesentertjeneste som normalt (info@norid.no eller telefon +47 07355).

ANDRE SPØRSMÅL OG HENVENDELSER

Hvis dere har spørsmål eller andre henvendelser i forkant av denne oppgraderingen, vennligst kontakt Norids kundesentertjeneste på vanlig måte.

Publisert: 24. oktober 2016
Sist oppdatert: 4. november 2016