Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 4. september, i tidsrommet kl. 08.00-10.00 lokal tid.

Tjenestene vil i hovedsak være tilgjengelige under oppgraderingen, men det vil forekomme korte avbrudd.

Oppgraderingen skyldes en feil i registry som fører til at egenerkleringen i et spesiellt tilfelle forsvinner fra en delegering. Vi også jobber med en løsning som skal rette opp de manglende egenerkleringene.

Publisert: 28. august 2018