Norid foretar systemoppgradering av registreringssystemet tirsdag 28. november 2017 kl. 08:00-10:00 lokal tid.

Oppgraderingen innfører kode for å støtte ny betalingsmodell, som skal innføres fra 1. desember.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), registrarwebben og PID-automaten vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) påvirkes ikke.

 

Publisert: 21. november 2017