I etterkant av konvertering til ny datamodell, er det litt ryddearbeid som må gjøres. Rundt 130 000 domener har per i dag fortsatt en person som teknisk kontakt, og disse må oppdateres slik at teknisk kontakt blir en rolle.

Ved konverteringen i vår ble følgende endringer gjort for teknisk kontakt:

 • Navnetjenere: Personkontakter ble slettet
 • Delegeringer som hadde både person og rolle som teknisk kontakt: Personkontakten ble slettet
 • Delegeringer som bare hadde personkontakt som teknisk kontakt:  Disse ble ikke konvertert

Vi ber nå om at registrarene tar for seg sine egne porteføljer og oppdaterer de domenene som har en person som teknisk kontakt. Frist for oppdatering er 15. oktober 2018.

Etter denne fristen vil Norid starte sletteprosess for de delegeringene som fortsatt har ugyldig teknisk kontakt. Prosessen vil følge samme mønster som Norids automatiske sletteprosesser. Altså til sammen 90 dager der e-postvarsel går ut på dag 0 og 14, brev på dag 30, deaktivering dag 60 og sletting fra databasen på dag 90.

Hvordan finner jeg hvilke domener som trenger oppdatering?

 • Logg inn på registrarweben
 • Gå til fanen "Daily"
 • Last ned fila "Full dump of regXXX's whois objects" (den ligger som nummer tre fra toppen)
 • Bruk et egnet program til å liste ut de domenene som har teknisk kontakt som har "Tech-c Handle" på formatet xxxP-NORID
 • Du har nå en liste over domener som trenger ny teknisk kontakt 

Whois-dumpen oppdateres hver natt, slik at det er mulig å sjekke i ettertid om du har fått med alle domenene i oppdateringen. 

Hvordan oppdaterer jeg på en enkel måte?

Det er opp til hver enkelt registrar å bruke metoden som passer best for deres system. For de som bruker Norids EPP-klient på web, og har én felles teknisk kontakt for alle eller de fleste av domenene de administrerer, er det enkleste å gjøre en bulkoppdatering:

 • Logg inn på EPP-klienten
 • Gå til fanen "Domain Bulk"
 • Legg inn liste over de domenene som skal oppdateres
 • Legg inn hendelen til den nye tekniske kontakten
 • Oppdatér. 

 

Publisert: 22. juni 2018
Sist oppdatert: 27. juni 2018