Loddtrekningen på domenenavnene ans.no, da.no og domenenavnene «ans» og «da» under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid, er avsluttet, og resultatet er nå klart.

De aller fleste søknadene var som forventet på da.no og ans.no, men vi mottok også noen søknader på de andre domenenavnene det var mulig å søke om.

Vi mottok totalt 471 søknader og etter sletting av duplikater sto vi igjen med 456 søknader til loddtrekningen. Disse søknadene fordelte seg på følgende måte:

  • 228 søknader på da.no
  • 157 søknader på ans.no
  • 71 søknader under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid

Vi mottok søknader fra 144 privatpersoner og 312 organisasjoner.

Noen av søknadene vi mottok hadde feil, men disse ble stort sett rettet opp og ny søknad sendt inn innen fristen.

Loddtrekningen resulterte i 14 registrerte domeneabonnement, og det var totalt 20 forhandlere som deltok ved å sende inn søknader.

Domeneoppslaget gir informasjon om hvem som står som abonnent for .no domenenavn.

Publisert: 12. juni 2024