Mange registrarer støtter allerede EHF-format for sine fakturaer, og en del av dere har derfor etterlyst støtte for EHF-format på fakturaer fra Norid også.

Vi har nå implementert de endringene som er nødvendige for å støtte EHF versjon 2, og vil sette dette i drift fom. mandag 15. august 2016.

Vi vil bruke enkeltfaktureringer i løpet av august til å teste at EHF-funksjonaliteten fungerer. Dersom det ser greit ut, vil månedsfaktureringen i begynnelsen av september også bli utført med EHF aktivert.

Merk at EHF-formatet kun vil tas i bruk for de registrarer som er registrert i ELMA-registeret for EHF versjon 2 (en opptelling før sommeren viste at det gjelder for 118 av våre registrarer). For alle andre registrarer vil fakturaene fra Norid komme på samme måte som tidligere.

Les mer om EHF her:

Publisert: 4. august 2016
Sist oppdatert: 31. juli 2019