Norid foretar systemoppgradering av registreringssystemet tirsdag 26. juli 2016 kl. 09:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten og registrarwebben vil da være utilgjengelige i deler av tidsrommet. Testsystemet for registrarene blir oppgradert samtidig.

Navnetjenesten og Whois/DAS påvirkes ikke.

 

Publisert: 25. juli 2016