Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 5. desember 2017 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben samt whois og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 29. november 2017