Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 29. mai 2018 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben samt whois og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 22. mai 2018