Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 21. februar 2023 kl. 09:00 - 11:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

Publisert: 14. februar 2023
Sist oppdatert: 22. februar 2023