Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 28. januar 2020 kl. 08:00-10:00. Registreringssystemet (EPP), PID-automaten og registrarwebben, vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

En mindre formatendring er utført på domenelista på registrarweben (https://registrar.norid.no/daily/whois/ascii/domains). Innholdet i kolonnen 'regtype' er endret for domener som har
en elektronisk egenerklæring (EAD). I tillegg til bokstaven 'E' som brukes for å indikere at en EAD er registrert, vises nå også versjonen på egenerklæringen i parentes. Nytt format er 'E (x.y)', hvor x.y er versjonen på egenerklæringen. Registrarer
som har programmer som parser denne fila må muligens justere litt i sine programmer.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 21. januar 2020
Sist oppdatert: 25. august 2020