Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 16. juni 2020 kl. 08:00-10:00.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet.

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 9. juni 2020
Sist oppdatert: 20. august 2020