Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 11. mai 2021 kl. 08:00-10:00. Arbeidet er en del av verifisering av funksjonalitet etter oppgraderingen av Norids infrastruktur.

Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweben, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet.

Adressene som brukes for registreringstjenestene er:

IPv4:

  • 78.91.120.160/28
  • 158.39.52.160/28

IPv6:

  • 2001:700:4600:5::/64
  • 2001:700:4601:5::/64

Navnetjenesten påvirkes ikke.

Publisert: 5. mai 2021