NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Privatpersoner må skaffe seg en person-ID før de kan bestille domenenavn. Hensikten med rutinen er å beskytte abonnentens fødselsnummer. Det er abonnenten selv som skal skaffe seg person-ID-en ved hjelp av vårt verktøy.

Person-ID brukes ved bestilling og oppfølging av private domenenavn og lagres i vår ordinære kundedatabase. Hver person får sin unike person-ID som følger vedkommende gjennom alle framtidige rutiner knyttet til håndtering av hens private domenenavn.

Førstegangs registrering

En som gjør dette for første gang, legger inn følgende:

  • Fødselsnummer (11 siffer)
  • Fullt navn slik det er registrert i Folkeregisteret
  • En gyldig e-postadresse

Opplysningene kontrolleres mot Folkeregisteret. Hvis opplysningene er korrekte, genereres det en person-ID, hvis de ikke stemmer overens, får abonnenten en feilmelding.

Merk at bare standard fødselsnummer blir akseptert. D- og H-nummer aksepteres ikke.

Hvis abonnenten endrer navn

  • Abonnenten legger inn fødselsnummer og nytt navn i verktøyet.
  • Hvis fødselsnummeret er registrert fra før og navnet er endret i forhold til det som er registrert på dette fødselsnummeret, antar verktøyet at abonnenten ønsker å endre navn. Hvis det nye navnet stemmer med det som er registrert i Folkeregisteret,
    oppdateres person-ID-registeret.
  • Du kan deretter oppdatere abonnentens kontaktobjekt over EPP.

Persondata og personvern

Personopplysningsloven krever at det framgår hvem som er databehandler ved innsamling av persondata. Dette innebærer at vårt grenssnitt ikke må skjules hvis du som forhandler inkluderer vårt verktøy i egne applikasjoner. Les mer om hvordan vi behandler kundedata.

For å hindre at noen misbruker verktøyet til å lete etter andres fødselsnummer, overvåker vi oppslagene som gjøres. Det er derfor viktig at forhandlerne ikke driver testing av verktøyet i produksjonssystemet, men tester i testsystemet.

Publisert: 23. april 2020
Sist oppdatert: 31. oktober 2022