NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Her presenteres konstanter og forklaringer på en del systembegrensninger som finnes i EPP-systemet.

EPP-grensesnittet og EPP-sesjoner

SystemkonstanterKommentarer
1200, 900, 300Maksimum antall kommandoer innenfor samme EPP-sesjon.

En sesjon vil bli koblet ned av EPP-tjeneren hvis antallet EPP-operasjoner innenfor en sesjon når 1200. Dette gjøres av EPP-tjeneren av ressurs- og robusthetshensyn.

I praksis er dette bildet noe mer komplisert, fordi nedkoblingen også kan skje allerede ved 900 operasjoner. En EPP-sesjon behandles ved at den kjøres i en apachetråd. Systemet er laget slik at en tråd kan gjenbrukes dersom den har behandlet mindre enn 300 operasjoner. Dermed kan en ny sesjon risikere å få en gjenbrukt tråd som allerede har gjort opp til 300 requester, og dermed har bare 900 igjen før den går i det maksimale taket på 1200.
120Timeout-periode for inaktiv sesjon (i sekunder).

En sesjon vil bli koblet ned av EPP-tjeneren hvis den er inaktiv i 120 sekunder. Dette gjøres av EPP-tjeneren av ressurs- og robusthetshensyn.
0, 90: Minimum antall aktive EPP-sesjoner per forhandlerkonto

9: Maksimum antall aktive EPP-sesjoner per forhandlerkonto

Standardverdi er 1

EPP-grensesnittet og EPP-systemet

SystemkonstanterKommentarer
21Timeout-periode (dager) for servicemeldinger i EPP-meldingskø.

En domeneforhandler forventes å polle sin meldingskø regelmessig. Meldinger som ikke polles innen 21 dager, kvitteres automatisk ut av systemet. Vi regner med at forhandleren da ikke har bruk for meldingen, og den kvitteres ut automatisk for å hindre at køene blir store.
4Maksimum antall IP-adresser for en navnetjener.
1Maksimum antall tekniske kontakter for en navnetjener.
2, 82: Minimum antall navnetjenere for en delegering.

8: Maksimum antall navnetjenere for en delegering.
24Reserveringsperiode (timer) for et delegeringsforsøk som avvises på grunn av noen typer forbigående feil på navnetjenersjekken. I reservasjonperioden er det kun den forhandleren som forsøkte og feilet som får lov å søke om delegeringen.

Denne funksjonen finnes fordi en navnetjenerfeil kan oppstå på grunn av nettverksproblemer, i tillegg til at abonnenten, forhandleren eller navnetjeneroperatøren kan ha gjort feil.

Hensikten med reserveringen er å sikre at den første som søker om en registrering også er den som lykkes, når det kan være feil utenfor deres kontroll som gjør at søknaden avvises. Dette forutsetter at nye forsøk utføres og navnetjenersjekken går gjennom i løpet av reserveringsperioden.
0Maksimum antall juridiske kontakter (legal/admin) for en delegering.
20Maksimum antall tekniske kontakter for en delegering.
0Maksimum antall kontakter knyttet opp mot et rolleobjekt.
0Maksimum antall organisasjoner en person- eller rollekontakt kan være knyttet opp mot.
8Maksimum antall ekstra (sekundære) e-postadresser som kan legges til et kontaktobjekt.
30Antall dager en engangskode er gyldig.

En engangskode (token) kan bestilles av en ny forhandler hvis abonnenten ber om overføring av domenenavnet, men ikke har flyttekoden (authInfo).
31, 12Fornying av delegeringer:

31: Maksimum antall dager før utløpsdato hvor en fornying av en delegering kan utføres.

12: Standardverdi for fornying (måneder). Brukes hvis fornyingsperioden ikke eksplisitt spesifiseres i EPP-renew-kommandoen.

Se veiledning for fornying for mer informasjon.
60, 90, 30Standardverdier for ordered-delete sletteprosesser.

En ordered-delete sletteprosess startes når en vanlig EPP-delete mottas. Standardverdiene brukes hvis slettetidene ikke spesifiseres i EPP-delete-kommandoen.

Tid i dager:

60: Tid i dager fra slettekommando mottas til domenenavnet blir satt i karantene, dvs. tas ut av DNS.

90: Tid i dager fra slettekommando mottas til domenenavnet slettes fra databasen.

30: Sperretid for domenenavnet. Gjelder fra domenenavnet ble satt i karantene til det kan registreres på nytt.

Se veiledning for sletting for mer informasjon.
0, 14, 30, 60, 90Standardverdier for expiry-sletteprosesser.

En expiry-prosess startes automatisk av EPP-systemet hvis en delegering ikke fornyes før utløpstiden.

Tid i dager:

0 : Tid i dager fra expiry-prosess startes til første e-post med varsel om sletting sendes ut.

14: Tid i dager fra expiry-prosess startes til andre e-post med varsel om sletting sendes ut.

30: Tid i dager fra expiry-prosess startes til brev med varsel om sletting sendes ut.

60: Tid i dager fra expiry-prosess startes til domenenavnet blir satt i karantene, dvs. tas ut av DNS.

90: Tid i dager fra expiry-prosess startes til domenenavnet slettes fra databasen.

Se veiledning for fornying for mer informasjon.
0, 30, 60, 90Standardverdier for invalid-registrant sletteprosesser.

En invalid-registrant-prosess kan bli startet av EPP-systemet hvis abonnentorganisasjonen ikke lenger finnes i Enhetsregisteret. Grunnlaget for å beholde abonnementet er da bortfalt.

Tid i dager:

0 : Tid i dager fra invalid-registrant-prosess startes til e-post med varsel om sletting sendes ut.

30: Tid i dager fra invalid-registrant-prosess startes til brev med varsel om sletting sendes ut.

60: Tid i dager fra invalid-registrant-prosess startes til domenenavnet blir satt i karantene, dvs. tas ut av DNS.

90: Tid i dager fra invalid-registrant-prosess startes til domenenavnet slettes fra databasen.
3.2, 2021-08-24, 90Standardverdier for egenerklæring.

3.2: Gyldig versjon for egenerklæring.

2021-08-24: Versjon 3.2 er gyldig fra denne dato.

90: Maksimal alder i dager på acceptDate for en egenerklæring.

En egenerklæring må være sendt inn senest 90 dager etter at abonnenten har avgitt erklæringen. Er datoen for aksept eldre, vil registreringssystemet avslå EPP-transaksjonen. En ny egenerklæring må da innhentes.
6Maksimum antall DNSSEC DS-poster.
5: RSA/SHA1
7: RSASHA1-NSEC3-SHA1
8: RSA/SHA256
10: RSA/SHA512
13: ECDSAP256SHA256
14: ECDSAP384SHA384
15: ED25519
16: ED448
Tillatte DNSSEC-algoritmer
2: SHA-256
4: SHA-384
Tillatte DNSSEC DS digest-typer

EPP-systemet, syntaktiske regler

SystemkonstanterKommentarer
16Maksimum antall tegn i et kontakt-ID (handle).
2, 20, 64, 255, 255Begrensninger i navn og adressefelt for kontakter:
2 : Landkode
20: Postnummer
64: Poststed
255: Adresse
255: Navn
9, 15Begrensninger i lengde på identiteter for kontakter:

9: Organisasjonsnummer i Enhetsregisteret

15 : Lokal id (N.xxx.123456789 , hvor xxx er LEG, ORG, REG eller PRI)
8, 16, 64Antall tegn i EPP-passord, flyttekode (AuthInfo) og brukerpassord:

8: Minimum antall tegn

16: Maksimum antall tegn i EPP-passord

64: Maksimum antall tegn i flyttekode (AuthInfo) og brukerpassord

Tillatte tegn og mer informasjon, se:

Regler for flyttekode, EPP-passord og brukerpassord
2, 20Begrensninger i brukernavn:

2 : Minimum antall tegn

20: Maksimum antall tegn

Brukernavn kan bare bestå av tegnene a–z og 0–9.

Publisert: 1. desember 2015
Sist oppdatert: 1. november 2021