Som varslet tidligere blir EPP-tjenesten samt eppclient.norid.no (EPP-klienten) stengt for all søknadsbehandling kl 09.30 i dag, mandag 10 juni.

Årsaken til stengingen er klargjøring for mottak av søknader og loddtrekning i forbindelse med at vi åpner for registrering av domenenavnene ans.no, da.no og domenenavnene «ans» og «da» under de geografiske domenene og kategoridomenene som forvaltes av Norid.

I forbindelse med loddtrekningen vil EPP-tjenesten og EPP-klienten bli stengt i flere korte perioder.

Les mer om tidsskjema for loddtrekningen

Publisert: 10. juni 2024