Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) inviterer til en digital workshop 3. mars kl.  14.00–17.00 (CET). Workshopen er rettet mot teknologer som ønsker mer informasjon om hvordan det øverste nivået i domenenavnsystemet håndteres. 

Som den internasjonale forvalteren av toppdomener, lager ICANN retningslinjer for tildeling og registrering av disse. På workshopen vil de informere om arbeidet i forbindelse med DNSSEC-signering og drift av rotsonen. ICANN samler også ulike aktører for å lage overordnede regler for generiske toppdomener (som .com, .org eller .shop). Workshopen går gjennom noen av initiativene fra ICANN for disse toppdomenene.

ICANN mener denne workshopen vil være nyttig både for de som har erfaring med ICANN fra før og for nye aktører i bransjen. 

Påmelding til workshopen: https://features.icann.org/event/icann-organization/nordic-region-workshop-icann-and-its-technical-mission 

For landkodetoppdomener (som .no eller .se) fastsettes retningslinjer og vilkår i det enkelte land. Norid har ansvaret for driften av de norske landkodetoppdomenene og følger de rammevilkårene som er fastsatt i domeneforskriften.  Norid og norske myndigheter deltar i ICANN-prosesser der det er relevant for å fremme Norges syn. 

Om ICANN, https://www.icann.org/ 

Om DNSSEC i Norge, https://www.norid.no/no/om-domenenavn/veiledere/sikrere-norske-domenenavn-med-dnssec/ 

Publisert: 9. februar 2021