Norid har bedt skattekontoret om en vurdering av hvorvidt utenlandske registrarer skal betale merverdiavgift (mva). Denne vurderingen er ikke ferdig, og Norid har derfor fått utsettelse til 1. september med å kreve inn mva.

Som meldt tidligere i år, har Skatteetaten konkludert med at Norid er merverdiavgiftspliktig og at vi dermed må kreve inn mva. Opprinnelig skulle startdato for innkrevingen være 1. juli, men skattekontoret har nå utsatt dette til neste termin for å få tid til å konkludere på om utenlandske registrarer skal betale merverdiavgift.

Dette betyr at fakturaer for nyregistreringer, fornyinger og overføringer til ny abonnent, og for andre avgifter som påløper i forbindelse med domenevirksomheten i juli og august, ikke inkluderer merverdiavgift.

Publisert: 30. juni 2017